Prořezávání jehličnatých keřů a živých plotů

Většina jehličnatých keřů téměř žádný prořez nepotřebuje a ani se obvykle prořezáváním nezmlazuje. Každoroční prořezávání vyžadují pouze bujně rostoucí jehličnany, jako jsou jalovce a tisy.

Prořezávání jehličnatých keřů a živých plotů

Většina jehličnatých keřů téměř žádný prořez nepotřebuje a ani se obvykle prořezáváním nezmlazuje. Každoroční prořezávání vyžadují pouze bujně rostoucí jehličnany, jako jsou jalovce a tisy.

Jak a kdy prořezávat jehličnaté keře?

U většiny jehličnatých keřů postačí odstraňovat suché, nemocné a omrzlé výhony postačí jednou ročně v dubnu, a tak udržovat keř zdravý.

Prořezávání bujně rostoucích jehličnanů

Každoroční prořezávání vyžadují pouze bujně rostoucí jehličnany, jako jsou jalovce a tisy. Zatímco ostatní jehličnany přirůstají jen na konci větví, jalovce a tisky jsou schopné nasazovat pupeny dokonce i na starých větvích, díky čemuž rostou rychleji a lépe snášejí řez. U těchto bujně rostoucích jehličnanů můžete s prořezáváním postupovat stejně jako u listnatých živých plotů: prořezávejte je dvakrát ročně – v dubnu a v srpnu.

Upozorňujeme! Pokud jste keř delší dobu neprořezávali a potřebuje razantní řez, proveďte jej časně zjara. 

Prořezávání bujně rostoucích jehličnanů

Jak a kdy prořezávat jehličnaté živé ploty?

Jehličnaté živé ploty prořezáváme tak, aby byly směrem vzhůru prosvětlené, a světlo se tak dostalo do všech částí živého plotu. Když je dosaženo konečné výšky, postačí zastřihovat horní část živého plotu, aby dále nerostl.

Jehličnaté živé ploty se během vegetační fáze prořezávají na jaře

Živý plot je třeba prořezávat ve fázi růstu, aby rostl rovnoměrně a bez mezer. Zastřihujte ho i po stranách, abyste zajistili rovné hrany. Horní část živého plotu vůbec neprořezávejte, dokud nedosáhne požadované výšky.

Upozorňujeme! Při prořezávání odstraňujte pouze nové přírůstky. Poznáte je podle světlejší barvy. Všechny nové přírůstky však neodstraňujte – postačí odstranit přibližně dvě třetiny nových přírůstků. Budete-li prořezávat příliš radikálně, jehličnatý živý plot snáze zežloutne.

Pruning coniferous hedges during the growing phase is done in the spring

Jak zachránit přerostlý jehličnatý keř nebo živý plot?

Pokud keř nebyl prořezáván už celé roky, zachránit takový přerostlý jehličnan je obtížné. Radikální prořez může způsobit, že keř uschne a uhyne. Může také mít za následek, že keře budou vypadat nevzhledně a mezery se v nich budou zaplňovat jen pomalu.

Upozorňujeme! Nejsnazším řešením je nahradit přerostlé rostliny novými. 

Zobrazit všechny