Společnost Fiskars Group stahuje výrobek Fiskars FF Lžíce, vyrobený 20.června 2020

Společnost Fiskars group zjistila, že jedna výrobní šarže výrobku FF Lžíce může obsahovat větší množství PAA (primary aromatic amines), než je stanovený limit. Jelikož se jedná o výrobek přicházející do styku s potravinami, potenciální zdravotní riziko nelze vyloučit.

Součástí výše uvedeného oznámení je stažení vadné šarže výrobku (viz níže) z distribučního řetězce.

Popis výrobku: Fiskars FF Lžíce
Číslo výrobku: 1027299
Výrobní šarže: 200620
EAN-kód: 6424002009665

Uvedená šarže, vyrobená 20.června 2020, může být identifikována těmito způsoby: a) z kódu šarže na zadní straně obalu nad čárovým kódem, b) vyražena na zadní straně výrobku.
Společnost Fiskars požádala o stažení skladových zásob tohoto výrobku této konkrétní šarže ze všech prodejních míst.

V červenci 2020 byla z trhu stahována jiná výrobní šarže FF lžíce, která byla vyrobená v prosinci 2019. Abychom zabránili opakujícímu se problému, byl od července 2020 detailně prozkoumán výrobní proces, v průběhu kterého byly zavedeny dodatečné kontroly a došlo take k navýšení množství testů. Šarže 200620, o které Vás informujeme, byla vyrobena před zavedením všech nápravných opatření uvedených výše.

Problém se netýká žádných jiných výrobků řady FF. Abychom zajistili co nejdůkladnější vyšetření příčiny problému, jsou dodávky všech šarží FF lžíce dočasně pozastaveny a stejně tak i některé další výrobky z řady FF obsahující silikon.

Pokud jste zakoupili tento výrobek s uvedenou šarží – viz výše, vraťte ji prosíme do obchodu za účelem výměny výrobku nebo vrácení peněz.

Functional form spoon

Jak identifikovat výrobní šarži: 

Šarži najdete na zadní straně obalu nad čárovým kódem.

Pokud jste již obal zlikvidovali, vadný výrobek můžete identifikovat prostřednictvím šarže vyražené přímo na zadní straně výrobku.

Šipka ukazuje na 6 a čísla 2 a 0 jsou vyražena po obou stranách šipky

Omlouváme se za případné nepříjemnosti, které by Vám v této souvislosti mohly nastat.
Bezpečnost je pro Fiskars vždy tou nejvyšší prioritou. Naše výrobky jsou vyráběné za použití moderních technologických postupů za použití těch nejkvalitnějších materiálů. Pomocí pravidelného testování zajišťujeme poskytování produktů nejvyšší kvality.

Rádi bychom Vás ujistili, že danou situaci bereme velmi vážně a od červnece tohoto roku věnujeme zvláštní a trvalou pozornost výrobnímu a kvalitativnímu procesu v naší společnosti.

Neustále se snažíme vyhovět očekávání našich zákazníků a spotřebitelů v poskytování produktů nejvyšší kvality a podniknáme veškeré nezbytné kroky, abychom zajistili, že těmto potřebám vyhovíme.

V případě dalších dotazů se obraťte na:

Fiskars Polska Sp. z o.o., odštěpný závod v České republice
Vídeňská 1764/158, 148 00 Praha 4 – Kunratice, Czech Republic
office-cz@fiskars.com

Otázky a odpovědi

1. Proč společnost Fiskars stahuje výrobek Fiskars Functional Form Lžíce?

Doporučili jsme s okamžitou platností stáhnout výrobek Fiskars Functional Form ™ Lžíce1027299, kódy šarží 191223 a 200620. Zjistili jsme, že výrobek může obsahovat větší množství PAA (primární aromatické aminy) nad stanovený limit. Jelikož se jedná o výrobek přicházející do styku s potravinami, potenciální zdravotní riziko nelze vyloučit.

Uvedené šarže, vyrobené 23. prosince 2019 a 20. června 2020, mohou být identifikovány z kódu šarže na zadní straně obalu nad čárovým kódem nebo vyraženy na zadní straně lžíce. Společnost Fiskars požádala o stažení všech skladových zásob tohoto výrobku této konkrétní šarže ze všech prodejních míst. Tento problém se netýká žádných jiných Functional Form Lžící vyrobených v jiném období ani jiných výrobků řady Functional Form.

2. Jak se společnost Fiskars zajistí, aby spotřebitelé produkt nepoužívali?

Produkt byl okamžitě interně zastaven pro objednávky a v současné době vyšetřujeme hlavní příčinu a provádíme další testy pro dotčený výrobek. Dodávky tohoto výrobku byly zastaveny, dokud nebude problém vyřešen.

O této záležitosti jsme informovali naše velkoobchodní zákazníky a jednotlivé zákazníky internetového obchodu. Doporučili jsme našim velkoobchodním zákazníkům, aby zajistili veškerou zásobu konkrétních kódů šarží ze všech prodejních míst a kontaktovali obchodního zástupce společnosti Fiskars, aby zajistil vyzvednutí a náhradu těchto výrobků. Poskytli jsme našim partnerům oznámení pro spotřebitele, které vyvěsí v obchodech a spotřebitelům, kteří si zakoupili tento výrobek doporučujeme, aby ho vrátili do obchodu za účelem vrácení peněz nebo výměny za podobnou položku z jiné výrobní šarže.

3. Existuje riziko pro spotřebitele, kteří výrobek používají? Jaké jsou potenciální zdravotní problémy, které může výrobek způsobit?

Při krátkodobé expozici existuje minimální riziko, a proto tento výrobek stahujeme v bezpečném časovém rámci. V případě dlouhodobé expozice nemůžeme vyloučit možnost zdravotního rizika. Přijímáme veškerá preventivní opatření, abychom toto riziko eliminovali, a proto jsme výrobek okamžitě stáhli z prodeje.

4. Jsou ostatní výrobky řady Functional Form bezpečné pro použití?

Bezpečnost je pro nás nejvyšší prioritou. Naše výrobky jsou vyráběné za použití moderních technologických postupů za použití těch nejkvalitnějších materiálů. Byly testovány a fungují skvěle pro činnosti a prostředí, pro které jsou určeny.

Doporučili jsme stažení výrobku Fiskars Functional Form ™ Lžíce 1027299, kód šarže 191223 a 200620. Tento problém se netýká žádných jiných výrobků produktové řady Functional Form ani 2 nebo 3dílných sad, které byly prodávány se stejným výrobkem Fiskars Functional Form ™ Lžíce 1027299.

5. Jak lze identifikovat dotčné šarže?

Dotčené šarže, vyrobené 23, prosince 2019 a 20. června 2020, mohou být identifikovány podle kódu šarže 191223 and 200620 na zadní straně obalu nad čárovým kódem. Pokud jste již obal zlikvidovali, výrobek můžete identifikovat prostřednictvím šarže vyražené přímo na zadní straně výrobku, kde šipka ukazuje na 12 a čísla 1 a 9 jsou vyražena na obou stranách šipky nebo šipka ukazuje na 6 a čísla 2 a 0 jsou vyražena na obou stranách šipky.

6. Kde se dotčené šarže prodávaly?

Dotčená šarže 191223 se prodávala v Evropě, Rusku, Velké Británii a Austrálii a šarže 200620 v Evropě, Austrálii a Novém Zélandu prostřednictvím partnerů společnosti Fiskars a našeho vlastního internetového obchodu Fiskars. O této záležitosti jsme informovali naše velkoobchodní zákazníky a spotřebitele.

7. Kolika výrobků se dotčená šarže týká?

Dotčené dávky jsou omezené a šarže191223 byla distribuována našim zákazníkům mezi březnem a koncem května a šarže 200620 mezi srpnem a začátkem listopadu.

8. Kde byly dotčené šarže vyrobeny?

Dotčené šarže byly vyrobeny jedním z našich dodavatelů v Číně

9. Jak mohu obdržet nový výrobek jako náhradu za výrobek z dotčených šarží?

Navštivte obchod, kde jste jej zakoupili. Pokud to není možné, doporučujeme vám zajít do nejbližšího obchodu, kde se prodávají výrobky Fiskars Functional Form.

10. Již nemám účtenku od nákupu výrobku. Mohu jej přesto vrátit?

Ano, výrobek můžete samozřejmě stále vrátit nebo vyměnit. Dotčené šarže, vyrobené 23, prosince 2019 a 20. června 2020, mohou být identifikovány podle kódu šarže 191223 and 200620 na zadní straně obalu nad čárovým kódem. Pokud jste již obal zlikvidovali, výrobek můžete identifikovat prostřednictvím šarže vyražené přímo na zadní straně výrobku, kde šipka ukazuje na 12 a 1 a 9 je vyražena na obou stranách šipky nebo šipka ukazuje na 6 a 2 a 0 je vytištěna na obou stranách šipky.

11. Co dělá společnost Fiskars pro to, aby podobným případům v budoucnu zabránila?

Zajištění vysoké kvality našich produktů a služeb je naší nejvyšší prioritou. Neustále se snažíme plnit očekávání našich zákazníků a spotřebitelů při poskytování produktů nejvyšší kvality a podnikneme všechny nezbytné kroky k zajištění toho, abychom těmto potřebám vyhověli.

Každý v našem hodnotovém řetězci je odpovědný za zajištění toho, aby byla kvalita začleněna do všech našich procesů. Nové produkty a změny produktů nebo procesů jsou navrženy pomocí špičkových nástrojů plánování kvality a testovány tak, aby překonaly i ta nejvyšší očekávání našich spotřebitelů. Neustále zlepšujeme naše produkty a procesy, abychom dodrželi náš příslib kvality a efektivity.

Společnost Fiskars Group stahuje výrobek Fiskars FF Lžíce, vyrobený 23.prosince 2019

Společnost Fiskars group zjistila, že jedna výrobní šarže výrobku FF Lžíce může obsahovat větší množství PAA (primary aromatic amines), než je stanovený limit. Jelikož se jedná o výrobek přicházející do styku s potravinami, existuje potenciální zdravotní riziko.

Součástí výše uvedeného oznámení je stažení vadné šarže daného výrobku (viz níže) z distribučního řetězce.

Popis výrobku: Fiskars FF Lžíce
Číslo výrobku: 1027299
Výrobní šarže: 191223

Uvedená šarže, vyrobená 23. prosince 2019, může být identifikována těmito způsoby: a) z kódu šarže na zadní straně obalu nad čárovým kódem, b) vyražena na zadní straně výrobku. Společnost Fiskars požádala o stažení skladových zásob tohoto výrobku této konkrétní šarže ze všech prodejních míst. Problém se netýká žádné jiné výrobní šarže lžíce FF ani jiných našich výrobků.

Pokud jste zakoupili tento výrobek s uvedenou šarží – viz výše, vraťte ji prosíme do obchodu za účelem výměny výrobku nebo vrácení peněz.

Functional form spoon

Jak identifikovat výrobní šarži:

Functional form spoon package batch code

Šarži najdete na zadní straně obalu nad čárovým kódem.

Functional Form Spoon Batch code dial

Pokud jste již obal zlikvidovali, vadný výrobek můžete identifikovat prostřednictvím šarže vyražené přímo na zadní straně výrobku. Šipka ukazuje na 12 a čísla 1 a 9 jsou vyražena po obou stranách šipky.

Elnézést kérünk minden esetleges kellemetlenségért. Folyamatosan arra törekszünk, hogy megfeleljünk ügyfeleink és fogyasztóink elvárásainak a legmagasabb minőségű termékek biztosítása terén, és minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk ezeknek az igényeknek.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti, které by Vám v této souvislosti mohly nastat. Neustále se snažíme vyhovět očekávání našich zákazníků a spotřebitelů v poskytování produktů nejvyšší kvality a podniknáme veškeré nezbytné kroky, abychom zajistili, že těmto potřebám vyhovíme.

V případě dalších dotazů se obraťte na:
Fiskars Polska Sp. z o.o., odštěpný závod v České republice
Vídeňská 1764/158, 148 00 Praha 4 – Kunratice, Czech Republic
office-cz@fiskars.com