Udržitelnost

Ve společnosti Fiskars vyrábíme nástroje, které mohou naši zákazníci používat pro dobré věci, jako jsou vyvolání větší radosti v každodenním životě, prohlubování praktického vztahu k přírodě, uvolnění energie tvořivosti a zvýšení štěstí doma i venku.

Naše nástroje jsou navíc navrženy tak, aby vydržely po celé generace, a tedy napořád.

Když si vyberete Fiskars, získáváte nářadí pro dobrou věc.

Zatímco vy vaříte, zahradničíte a vytváříte šťastné okamžiky svého života, my se snažíme, aby naše výrobky představovaly vysokou užitnou hodnotu.

Zaměřujeme se na tři oblasti:

 • Prémiový design pro lepší život
 • Dlouhodobý závazek vůči klimatu
 • Severské dědictví štěstí a spravedlnosti

shrnující naše úsilí o to, aby značka Fiskars vždy znamenala pozitivní přínos.

Když si vyberete Fiskars, získáváte nářadí pro dobrou věc.

PRÉMIOVÝ DESIGN PRO LEPŠÍ BYDLENÍ

Naše nářadí je vyrobeno tak, aby vydrželo a přinášelo radost v domácnosti i kolem ní po celá desetiletí. Naším cílem je zajistit, aby naše výrobky zůstaly v používání po celé generace, a tedy napořád.

 • Vyrábíme trvanlivé výrobky s bezkonkurenční kvalitou.
 • Prodlužujeme životnost našich výrobků renovačními procesy.
 • Pokud je to možné, používáme recyklované materiály, testujeme obnovitelné a biologické materiály a vyhýbáme se škodlivým chemikáliím.
 • Optimalizujeme využití materiálů a minimalizujeme množství odpadu.
 • Jako součást skupiny Fiskars Group jsme vyhodnotili rizika a příležitosti našeho podnikání v oblasti biologické rozmanitosti a snažíme se minimalizovat naše negativní dopady na přírodní ekosystémy.

Další informace
PRÉMIOVÝ DESIGN PRO LEPŠÍ BYDLENÍ

DLOUHODOBÝ ZÁVAZEK K OCHRANĚ KLIMATU

Naše nástroje inspirují lidi ke spojení s přírodou, ale naše podnikání závisí také na planetě, na které se dá žít. Proto jsme přijali dlouhodobé závazky v oblasti ochrany klimatu. 

 • Zavázali jsme se k vědecky podloženým cílům snižování emisí.
 • Školíme a podporujeme naše dodavatele, aby si pro své emise stanovili přísné cíle.
 • Jako součást skupiny Fiskars Group jsme si stanovili dlouhodobý cíl nulové klimatické emise.

Další informace
DLOUHODOBÝ ZÁVAZEK K OCHRANĚ KLIMATU

SEVERSKÉ DĚDICTVÍ ŠTĚSTÍ A SPRAVEDLNOSTI

Naše nástroje jsou vyrobeny tak, aby zvyšovaly lidskou spokojenost v domácnosti i v jejím okolí. Lidské štěstí a spravedlnost však bereme vážně i v naší pracovní komunitě a v celém našem hodnotovém řetězci. Ve skutečnosti nás k tomu vede naše severské dědictví, protože historie společnosti Fiskars je zakořeněna v severských hodnotách sociální rovnosti, spravedlnosti, otevřenosti a důvěry.

 • Navrhujeme výrobky, které zohledňují rozmanitost a sociální začlenění.
 • Pro zaměstnance společnosti Fiskars budujeme bezpečná, začleňující a sociálně spravedlivá pracoviště.
 • Respektujeme a prosazujeme lidská práva ve všem, co děláme, a totéž očekáváme od našich partnerů.
 • Zachováváme naše dědictví a investujeme do vesnice Fiskars, odkud naše značka pochází.

Další informace
SEVERSKÉ DĚDICTVÍ ŠTĚSTÍ A SPRAVEDLNOSTI

Cíle a závazky skupiny Fiskars v oblasti udržitelnosti

Průkopnický design proti kultuře vyhazování a vytváření každodenních výjimečných věcí, jsou dva závazky skupiny Fiskars, které jsou vodítkem pro všechna rozhodnutí na úrovni skupiny. Skupina Fiskars průběžně sleduje vývoj na všech úrovních společnosti.

Přečtěte si více o udržitelnosti skupiny Fiskars
Cíle a závazky skupiny Fiskars v oblasti udržitelnosti