Dlouhodobý závazek k ochraně klimatu

Naše nástroje inspirují lidi ke kontaktu s přírodou, ale naše podnikání závisí také na tom, aby planeta byla obyvatelná. Proto jsme se dlouhodobě zavázali k ochraně klimatu.

Opatření v oblasti ochrany klimatu

Zavázali jsme se k vědecky podloženým cílům snižování emisí.

  • Snížíme emise skleníkových plynů z vlastní činnosti o 60 % oproti výchozímu roku 2017.
  • Snížíme emise skleníkových plynů z dopravy a distribuce o 30 % oproti výchozímu roku 2018.

Všechny naše vlastní továrny a distribuční centra (Billnäs, Sorsakoski, Slupsk, Hämeenlinna DC) využívají 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Kromě toho máme v továrně ve Slupsku a v distribučním centru v Hämeenlinně nainstalované solární panely. Distribuční centrum v Hämeenlinně je vytápěno vlastní geotermální elektrárnou a dosáhlo nulových emisí uhlíku.

Investujeme do našich továren, abychom snížili spotřebu energie.

Všechny naše vlastní továrny mají certifikát systému environmentálního managementu ISO 14001.

Testujeme nové materiály, abychom snížili emise našich výrobků. Například v našem nádobí All Steel používáme nerezovou ocel New Circle Green vyráběnou společností Outokumpu, která má o 92 % nižší uhlíkovou stopu ve srovnání s průměrem v oboru.

Naše dodavatele školíme a podporujeme v tom, aby si stanovili přísné emisní cíle.

  • Pokud jde o výdaje zahrnující nakupované zboží a služby, 60 % našich dodavatelů musí mít do roku 2024 vědecky podložené cíle.

  • Zavázali jsme se snižovat emise v celém našem hodnotovém řetězci a podporovat naše dodavatele při stanovování vědecky podložených cílů.
  • Podporujeme naše dodavatele pořádáním informačních schůzek a školení a více než polovina dodavatelů společnosti Fiskars si vědecky podložené cíle stanovila.

We are committed to

Jako součást skupiny Fiskars Group jsme si stanovili dlouhodobý cíl nulových emisí na ochranu klimatu.

  • Plánujeme snížit emise v oblasti klimatu v našich provozech a v celém hodnotovém řetězci na čistou nulu do roku 2049, což bude také rok, kdy se společnost Fiskars dožije 400 let. Tento cíl byl předložen ke schválení SBTi.

  • Jako součást skupiny Fiskars Group nyní vypracujeme plán, který přesáhne krátkodobý horizont a jehož cílem je dosáhnout čisté nuly do roku 2049.

As part of Fiskars Group

Podívejte se na naše další závazky

Cíle a závazky skupiny Fiskars v oblasti udržitelnosti

Průkopnický design proti kultuře vyhazování a vytváření každodenních výjimečných věcí, jsou dva závazky skupiny Fiskars, které jsou vodítkem pro všechna rozhodnutí na úrovni skupiny. Skupina Fiskars průběžně sleduje vývoj na všech úrovních společnosti.

Přečtěte si více o udržitelnosti skupiny Fiskars
Cíle a závazky skupiny Fiskars v oblasti udržitelnosti