Severské dědictví štěstí a spravedlnosti

Naše nářadí je vyrobeno tak, aby zvyšovalo lidskou spokojenost doma i mimo domov. Lidské štěstí a spravedlnost však bereme vážně i v naší pracovní komunitě a v celém našem hodnotovém řetězci.

Design pro všechny

Navrhujeme výrobky, které zohledňují rozmanitost a vstřícnost.

Máme mnoho výrobků, které zohledňují rozmanitost a vstřícnost, například nůžky pro leváky, speciální výrobky pro děti a zahradnické výrobky, které optimalizují uživatelský komfort pro každého uživatele.

Dětské zahradní nářadí MyFirstFiskars je skutečné a kvalitní nářadí pro malé zahradníky. Nářadí bylo navrženo s dětmi pro děti.

Teleskopické a nastavitelné zahradní nářadí optimalizuje uživatelské pohodlí pro všechny uživatele.

Naše konstrukce zahradního nářadí chráněné patenty obsahuje speciální převody a vačkové mechanismy, který soustřeďují sílu uživatele tam, kde je to nejvíce potřeba.

Bezpečné, spravedlivé a vstřícné pracoviště

Budujeme bezpečné, spravedlivé a vstřícné pracoviště pro zaměstnance společnosti Fiskars.

Naším cílem je, aby naše "Inclusion Experience" patřila mezi 10 % nejvýkonnějších globálních společností. Naše marketingové směrnice zajišťují, že náš veškerý marketing je otevřený pro všechny.

Naším cílem je, aby na našich pracovištích a v našich závodech nedocházelo k žádným nehodám. Vyzýváme všechny, aby převzali odpovědnost za bezpečnost svou i ostatních.

Nedílnou součástí našeho systému řízení je také podpora bezpečnosti a ochrany zdraví.

Na všechna naše pracoviště se vztahuje norma ISO 45001.

Lidská práva

Respektujeme a dodržujeme lidská práva ve všem, co děláme, a totéž očekáváme od všech našich partnerů.

Zavazujeme se zmírňovat veškerá rizika související s lidskými právy v našem hodnotovém řetězci.

  • Zavázali jsme se k dodržování úmluvy UN Global Compact (UNGC) a ke zmírňování všech rizik souvisejících s lidskými právy.
  • Zavazujeme se dodržovat základní úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) a směrnice OECD pro nadnárodní podniky.
  • Kodex chování naší společnosti (SCOC) definuje a sděluje náš závazek k etickému a odpovědnému podnikání.

We are committed to

Udržitelné hospodářství

Zachováváme naše severské průmyslové dědictví prostřednictvím komunitních investic ve vesnici Fiskars, kde byla společnost Fiskars v roce 1649 založena.

Investujeme do vesnice Fiskars a její komunity, kde byla společnost Fiskars v roce 1649 založena. Tato oblast se věnuje udržitelnému cestování a vytváření nových příležitostí pro umění a design.

V průběhu naší historie jsme byli nejen nejvýznamnějším vlastníkem pozemků a nemovitostí v této oblasti, ale také aktivním účastníkem rozvoje této oblasti ze sociálního i ekonomického hlediska. Dnes je Fiskars Village živou, kreativní komunitou s přibližně 600 stálými obyvateli a přibližně 200 000 návštěvníky ročně.

Naší snahou je zajistit, aby vynikající infrastruktura a krásné okolí zůstaly zachovány i pro budoucí generace, a zároveň propagovat obec jako udržitelnou cestovní destinaci.

Podívejte se na naše další závazky

Cíle a závazky skupiny Fiskars v oblasti udržitelnosti

Průkopnický design proti kultuře vyhazování a vytváření každodenních výjimečných věcí, jsou dva závazky skupiny Fiskars, které jsou vodítkem pro všechna rozhodnutí na úrovni skupiny. Skupina Fiskars průběžně sleduje vývoj na všech úrovních společnosti.

Přečtěte si více o udržitelnosti skupiny Fiskars
Cíle a závazky skupiny Fiskars v oblasti udržitelnosti