Záruka na sekery řady X a Norden

SEKERY FISKARS X-SERIES 4. GENERACE A ŘADA SEKER NORDEN MEZINÁRODNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA NA SEKERY

Všeobecné záruční podmínky

Sekery Fiskars X-series 4. & 5. generace* a sekery Norden se vyrábějí z moderních materiálů s využitím vyspělých technologických postupů. Naše výrobky jsou důkladně testovány a vykazují vynikající výkon při činnostech a v prostředí, pro které jsou navrženy. I když jsme velmi pečliví, ve výrobním procesu někdy může dojít k chybě. Aby zákazníci měli z našich výrobků co nejvyšší užitek, poskytujeme na 4. generaci seker Fiskars X-series a Fiskars Norden pětadvacetiletou (25 let) omezenou mezinárodní záruku na vady materiálu a zpracování.

Pětadvacetiletá (25 let) záruční doba začíná běžet datem prvního nákupu produktu v obchodní síti. Tato záruka platí výhradně v Austrálii, Evropské unii, Kazachstánu, Norsku, na Novém Zélandu, Švýcarsku, Turecku a na Ukrajině. Tato záruka je platná pouze pod podmínkou webové registrace výrobku do třiceti (30) dní od nákupu.

Tato záruka představuje pouze doplňkovou záruku k záruce poskytované prodejcem, nijak ji nemění a nemá ani žádný vliv na jakékoli právní nároky, které vám mohou plynout z národních právních předpisů.

Omezení a výjimky záruky

Záruka se nevztahuje na tyto situace:

 • výrobky se používají pro komerční nebo profesionální účely, případně jsou pronajímány,
 • výrobek byl upraven nebo opraven nebo došlo k pokusu o opravu bez schválení společností  Fiskars.

Záruka se nevztahuje na vady nebo poškození, která mohla vzniknout v důsledku těchto podmínek:

 • běžné opotřebení (například škrábance či oděrky),
 • možné změny vzhledu výrobku (neovlivňují-li funkčnost výrobku),
 • použití k jinému než zamýšlenému účelu, hrubé zacházení, nedbalost či nehoda (např. úder, náraz, upuštění nebo přimáčknutí),
 • použití v rozporu se zamýšleným a doporučeným způsobem použití,
 • extrémní teplota (horko, plamen, teplota trvale vyšší než +40 °C nebo nižší než −30 °C),
 • nedodržování zásad správné péče, např. zásad, jež předepisují čištění výrobku po použití a jeho skladování mimo dosah povětrnostních vlivů a přímého slunečního světla,
 • nesprávná či nedostatečná péče či způsob uskladnění (koroze či změna barvy),
 • používání nevhodných čisticích postupů nebo prostředků, např. kyselin nebo rozpouštědel,
 • používání výrobků ve zvlášť agresivním nebo korozivním prostředí, např. v námořním prostředí nebo průmyslu nebo ve stálém kontaktu s vodou, chemikáliemi, popelem, cementem či prachem.

Omezení odpovědnosti

Společnost Fiskars v maximálním rozsahu povoleném zákonem za žádných okolností neodpovídá za žádné náhodné, nepřímé, zvláštní ani následné škody, dále za žádné škody na vybavení či za znemožnění používání vybavení, za ušlý zisk, produktivitu, funkčnost, za ušlé obchodní příležitosti, smlouvy, prodeje, tržby, předpokládané úspory, za zvýšené náklady či výdaje a za zpoždění nebo neprovedení záručního servisu.

Poskytovatel záruky

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki
Finsko

* 4. generaci seker Fiskars X-series je možné poznat podle 13místného sériového čísla na zadní straně sekery. Po prvním písmenu sériového čísla by měl kód pokračovat jednou z níže uvedených kombinací: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI
Například u níže uvedeného sériového čísla potvrzuje kombinace „AD”, že se jedná o 4. generaci sekery Fiskars X-series: EADL6234234237