Prémiový design pro lepší bydlení

Naše nářadí je vyrobeno tak, aby vydrželo a přinášelo radost v domácnosti i kolem ní po celá desetiletí. Naším cílem je zajistit, aby naše výrobky zůstaly v používání po celé generace, a tedy napořád.

Výrobky, které vydrží

Navrhujeme výrobky tak, aby vydržely a skvěle se používaly. Kvalita našeho nářadí je testována a je zaručená.

Jsme hrdí na kvalitu našich výrobků a na mnoho z nich máme prodlouženou obchodní záruku až na 25 let.

Používáme nové inovativní materiály, modulární konstrukci a náhradní díly, abychom prodloužili životnost výrobků.

Všechny naše výrobky jsou pečlivě testovány, aby splňovaly slib kvality společnosti Fiskars. Například naše nůžky Classic jsou ručně testovány ve výrobním závodě a naše zahradnické výrobky procházejí zátěžovými testy, které zajišťují jejich životnost v náročných povětrnostních podmínkách.

Všechny naše vlastní výrobní závody a distribuční centra jsou certifikovány podle normy řízení kvality ISO 9001.

Udržitelné hospodářství

Vyvíjíme renovační procesy, abychom prodloužili životnost našich výrobků.

Služba Fiskars Pan Care obnovuje původní nejlepší vlastnosti opotřebovaných pánví. Služba je dostupná ve Finsku a prověřujeme možnosti jejího rozšíření.

Nabízíme různé výrobky pro údržbu, jako jsou ostřiče na sekery, nože a nůžky, které prodlužují životnost výrobků.

Nabízíme náhradní díly pro mnoho zahradnických nástrojů a plánujeme rozšíření nabídky náhradních dílů.

Používáme recyklované materiály a testujeme obnovitelné a ekologické materiály, které v našich výrobcích nahrazují fosilní materiály.

  • Naším cílem je, aby do roku 2030 pocházelo 50 % čistého prodeje našich zahradnických výrobků z renovačních procesů.
  • V oblasti vaření a tvoření je naším cílem, aby v roce 2026 pocházelo 47 % našich čistých prodejů z renovačních procesů.

V našem nádobí na vaření používáme ve velké míře 90 % recyklované nerezové oceli a 100 % recyklovaného hliníku.

V našem zahradnickém nářadí jsme zvýšili používání recyklovaných surovin v plastových dílech. Příkladem jsou květináče Solid Planters, které jsou vyrobeny z 65 % z recyklovaného plastu.

Sekery vyráběné společností v Billnäs se skládají z více než 95 % z recyklované oceli.

Při výrobě kuchyňských nožů, kuchyňského náčiní, prkének a seker používáme dřevo s certifikátem FSC. Provádíme průběžnou optimalizaci plastů s cílem snížit emise CO2. 

Znovu vymýšlíme obaly našich výrobků a materiály, které používáme.

  • Zlepšujeme naše obaly napříč produktovými řadami a upřednostňujeme používání obnovitelných a recyklovatelných obalových materiálů.

  • Ve většině zemí lze naše obaly odevzdat k recyklaci na sběrných místech pro lepenku nebo plasty.
  • Obaly navrhujeme tak, aby výrobky bylo možné úsporně nakládat na palety a snížit tak emise při přepravě.

In most countries, our packaging

Naše procesy navrhujeme tak, abychom optimalizovali využití materiálu a minimalizovali množství odpadu.

  • Do roku 2030 plánujeme nulové skládkování odpadu.

V našich výrobních závodech recyklujeme odpad a přebytečný materiál. V továrnách máme uzavřené systémy na zpracování vody.

Používáme modulární produktové platformy, kde se stejné komponenty používají ve více variantách výrobků, což snižuje potřebu unikátních dílů & minimalizuje materiálový odpad při výrobě.

Naše výrobní jednotka ve finském Sorsakoski změnila povrchovou úpravu oceli z leštění na kartáčování. Tento přechod snížil v továrně v roce 2023 množství skládkového odpadu o 30 % ve srovnání s předchozím rokem. Změna bude postupně zaváděna a v jejím důsledku dosáhne výrobní závod v Sorsakoski v roce 2025 nulového množství odpadu ukládaného na skládky.

Biodiverzita

Posoudili jsme rizika a příležitosti v oblasti biologické rozmanitosti v rámci našeho podnikání. Snažíme se minimalizovat naše negativní dopady na životní prostředí a biologickou rozmanitost. Vyhýbáme se chemickým látkám, které by mohly poškodit životní prostředí nebo obyvatele.

Naše hlavní způsoby jak snižovat negativní dopady na biologickou rozmanitost souvisejí s naší snahou o podporu renovačních procesů, jako je pečlivé získávání materiálů a zajištění toho, aby naše výrobky zůstaly v oběhu co nejdéle.

Naše tipy pro zahrádkáře povzbuzují lidi, aby zvyšovali biologickou rozmanitost na svých zahradách. Do budoucna plánujeme rozšířit vzdělávací obsah.

Všechny výrobky kuchyňského nádobí budou do roku 2025 bez obsahu PFAS (více informací zde) a zahradnické výrobky do roku 2026.

Podívejte se na naše další závazky

Cíle a závazky skupiny Fiskars v oblasti udržitelnosti

Průkopnický design proti kultuře vyhazování a vytváření každodenních výjimečných věcí, jsou dva závazky skupiny Fiskars, které jsou vodítkem pro všechna rozhodnutí na úrovni skupiny. Skupina Fiskars průběžně sleduje vývoj na všech úrovních společnosti.

Přečtěte si více o udržitelnosti skupiny Fiskars
Cíle a závazky skupiny Fiskars v oblasti udržitelnosti