Základy prořezávání

Prořezávání podporuje kvetení, tvorbu plodů a obnovu. Díky prořezávání se do středu rostlin dostane vzduch a světlo, což podpoří jejich celkový zdravotní stav a posílí ochranu před chorobami a škůdci.

Základy prořezávání

Prořezávání podporuje kvetení, tvorbu plodů a obnovu. Díky prořezávání se do středu rostlin dostane vzduch a světlo, což podpoří jejich celkový zdravotní stav a posílí ochranu před chorobami a škůdci.

Jak prořezávat rostliny v zahradě

Vždy je lepší prořezávat rostliny mírně, než odstranit najednou příliš mnoho materiálu. Pokud zahradu prořezáváte poprvé, pracujte postupně. Rostliny v průběhu času sledujte, abyste zjistili, jak jednotlivé odrůdy na prořezávání reagují.

Když rostliny prořežete jen mírně, snadno se z prořezu vzpamatují a i nadále budou vypadat zdravě. Doporučujeme neprořezávat najednou více než třetinu hmoty koruny. Korunu tvoří olistěné větve vyrůstající z kmene. V první řadě zajistěte, aby byl po prořezu povrch v místě řezu rovný a čistý.

Na jaře, když rostliny počínaje březnem raší, keře a stromy často tvoří vlky. Jsou to druhotné větvičky, které rostou vertikálně na hlavních větvích. Je třeba je prořezat, protože zbytečně rostlině odebírají energii, aniž by tvořily květy nebo plody. Tím získáte více květů a plodů, protože to hlavní větve donutí růst horizontálně nebo šikmo do stran.

Mějte na paměti, že rostlinu je nutno vždy prořezávat tak, aby byl zachován její přirozený způsob růstu. Přirozený způsob růstu poznáte, když se podíváte na vzhled dospělé rostliny a danou odrůdu si prostudujete. Někdy jsou rostliny vysazeny na nevhodném místě, kde nemají dostatek prostoru pro svůj přirozený způsob růstu a musí být často zastřihovány. To není dobré ani pro rostlinu, ani pro zahradníka. Než abyste rostlinu museli často prořezávat, doporučujeme vám ji nahradit odrůdou, která je na dané místo vhodnější.

Upozorňujeme! Všechny rostliny je třeba prořezávat podle jejich specifických potřeb. Chce to pozorování a cvik, abyste se naučili, jak bude která odrůda na prořezávání reagovat. 

Jak správně odříznout tenkou větev:

 • Veďte řez přibližně jeden centimetr nad zdravým očkem, abyste jej nepoškodili; tím z očka vyroste nový výhon.
 • Provádějte čisté, rovné řezy pomocí ostrého nástroje vhodného na danou práci.
 • Řez vždy provádějte nad očkem směřujícím ven. Tak bude mít nový výhon dostatek místa k růstu a neporoste směrem do středu stromu nebo keře.

Jak správně odříznout tenkou větev:

Jak odstranit silnou větev:

 • Větev vždy odřezávejte tak, aby byla řezná rána co nejmenší.
 • Neodstraňujte větevní kroužek; pomáhá stromu rychleji zacelit ránu.
 • Těžké větve se mohou při prořezávání snadno odlomit, proto používejte prořezávací pilu a techniku tří řezů.

Jak odstranit silnou větev:

Z keřů a stromů odstraňujte:

 • suché, poškozené a nemocné větve
 • větve skloněné k zemi
 • přehuštěné větve bránící průchodu světla do vnitřní části rostliny
 • konkrétně u mladých rostlin: odstraňte větve svírající s kmenem příliš malý úhel, větve rostoucí dovnitř nebo dolů a konkurenční hlavní větve
 • vlky, kmenové a kořenové výhony.

Z keřů a stromů odstraňujte:

Proč je prořezávání důležité

 • Prořezávání je jedním z nejdůležitějších úkolů péče o zahradu, protože zlepšuje zdravotní stav a vzhled stromů, keřů i živých plotů.
 • Prořezáváním lze regulovat celkovou velikost, tvar a hustotu rostlin.
 • Správně provedený prořez také rostliny posiluje – podporuje růst, kvetení, násadu plodů a obnovu.

Proč je prořezávání důležité

Proč na stanovišti rostlin záleží

I když prořezávání může rostlinu podpořit, není to univerzální řešení a ne vždy pomůže k dosažení požadovaného výsledku. Vytáhlé a příliš dlouhé každoroční přírůstky mohou být způsobeny nesprávným umístěním rostlin při výsadbě na místo, které je příliš tmavé, slunné, suché nebo mokré. Půda jim nejspíš neposkytuje dostatek živin, nebo jim je okolní rostliny odebírají.

Proč na stanovišti rostlin záleží

Tři prořezávací tipy pro začátečníky:

 1. Vždy zajistěte, aby byl povrch v místě řezu rovný a čistý: používejte ostré nástroje vhodné pro danou práci.
 2. S prořezáváním to nepřehánějte: nikdy najednou neprořezávejte více než jednu třetinu rostlinné hmoty.
 3. S rostlinami se dobře seznamte: prořezávejte je v souladu s jejich přirozeným způsobem růstu.

Upozorňujeme! Prořezávejte, jen když je to nezbytné - některé rostliny prořezávání nevyžadují. Může mít dokonce škodlivé důsledky, například zpomalení růstu.

Tři prořezávací tipy pro začátečníky:

Tři metody prořezávání keřů

Při prořezávání keřů se používá několik základních úkonů: prosvětlování, zmlazovací řez a prořezávání po výsadbě. Dále vám vysvětlíme hlavní typy prořezávání. Upozorňujeme! Kromě těchto metod se vždy doporučuje odstraňovat suché, poraněné a nemocné větve a části rostlin.

Prosvětlováním udržíte keře zdravé a vzdušné

Účelem prosvětlování je podpořit vitalitu rostlin. Je vhodné pro většinu rostlin a často bývá jedinou metodou prořezu, jenž rostlina vyžaduje. Prosvětlováním se rostliny udržují vzdušné, čímž se předchází šíření chorob a škůdců. Při prosvětlování byste měli redukovat:

 1. Několik nejstarších výhonů Starší výhony poznáte podle jejich silnějšího průměru, malého počtu listů, tmavé barvy a šupinaté kůry.
 2. Nadměrně zahuštěné větve, které brání tomu, aby se světlo dostalo do vnitřních částí keře.
 3. Polehávající, poškozené a nemocné větve.

Upozorňujeme! Výhony prořezávejte u báze, případně poškozené výhony řežte v místě větvení.

Zmlazovací řez může proschlý keř zachránit

Zmlazovací řez znamená zastřižení všech výhonů na délku 10–20 cm časně zjara ještě před začátkem vegetace. Je snadný a účinný a používá se k obnově proschlých keřů, protože se rostlina tímto zákrokem revitalizuje a silně obráží. Neměl by se však provádět, pokud není naprosto nezbytný, protože zkracuje životnost rostliny. Většina rostlin nepotřebuje zmlazovací řez, dokud nedosáhne 15–20 let.

Upozorňujeme! Než přistoupíme k provedení zmlazovacího řezu, musíme se ujistit, že se jedná o rychle rostoucí druh a u báze silně odnožuje. Pomalu rostoucí druhy(jako například rododendrony, kamélie, pieris, javor japonský, azalky, zimostráz, cist, lýkovec, janovec, granátovník, vilín, cesmína, trnka, mimóza či rozmarýn) takto zmlazovat nelze, protože by zákrok pro ně byl riskantní.

Ujistěte se, že se keř nebo živý plot dobře větví

Prořezávání po podzimní výsadbě se provádí brzy zjara, ještě před rašením. Účelem je zajistit, aby sazenice začala vytvářet nové větve a dobře se větvila. Pokud rostlinu vysazujete v létě nebo na podzim, proveďte prořez po výsadbě následujícího jara. Má-li sazenice dodaná s balem pět silných výhonů s novými větvemi, prořez po výsadbě není nutný. Sazenice keřů, které se obvykle dodávají jako prostokořenné s jedním výhonem, je nutné jeho zakrácení, aby došlo k rozvětvení.

 1. Zastřihněte výhony na výšku 10–20 cm od země
 2. nebo nad vidlicí větve.

Upozorňujeme! Výhon zastřihněte přibližně jeden centimetr nad zdravým pupenem. Odstraňujte tenké a poškozené výhony.

Zobrazit všechny