Podmínky záruky seker limitované edice 365

Podmínky záruky seker limitované edice 365

Limitovaná edice sekery Fiskars 365 byla vytvořena pomocí pokročilé technické výroby a materiálů. Naše výrobky jsou testovány a vykazují vynikající výkon při činnostech a v prostředí, pro které jsou vytvořeny. I když jsme velmi pečliví, může ve výrobním procesu docházet k chybám. Abychom zajistili co největší spokojenost našich zákazníků s užíváním našich výrobků, poskytujeme na výrobní vady limitované edice sekery Fiskars 365 25letou mezinárodní omezenou záruku.

Tato záruka je platná výhradně na území Evropské unie, Švýcarska, Norska, Austrálie, Nového Zélandu, Ruska, Ukrajiny, Turecka a Kazachstánu.

Na záruku se vztahují tyto podmínky:

Záruka neplatí, pokud jsou výrobky používány pro jiné účely, než pro které byly původně zamýšleny, a pokud jsou výrobky používány pro komerční či profesionální využití nebo pro účely pronájmu.

Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly opravovány nebo u nich došlo k pokusu o opravu bez souhlasu společnosti Fiskars.

Ze záruky je vyloučeno poškození způsobené:

 • nedbalostí nebo úpravami výrobku,
 • nehodou,
 • ztrátou výrobku,
 • neoznámením škody maloobchodníkovi nebo společnosti Fiskars v přiměřené době od jejího vzniku,
 • škodou vzniklou na výrobku následkem použití, pro které nebyl výrobek zamýšlen, nebo chybným použitím výrobku,
 • opotřebením v důsledku používání, běžným opotřebením,
 • nadměrnými teplotami, teplem, ohněm, nepřetržitou teplotou nad +40 stupňů Celsia nebo pod -30 stupňů Celsia,
 • nedodržením správné péče, např. čištění výrobku po použití a skladování mimo působení povětrnostních vlivů a přímého slunečního světla,
 • používáním nevhodných čisticích postupů nebo prostředků, např. kyselin nebo rozpouštědel,
 • vadami způsobenými povětrnostními vlivy, např. rezivěním nebo změnou barvy.
 • Záruka neplatí v případě zvlášť agresivního nebo korozivního prostředí, např. v námořním prostředí nebo průmyslu nebo ve stálém kontaktu s vodou, chemikáliemi, popelem, cementem nebo prachem.

Pokud zjistíte u zakoupené limitované edice sekery Fiskars 365 vadu zpracování nebo materiálu, měli byste výrobek a záruční reklamaci předložit v prodejně, kde jste zboží zakoupili. Záruční reklamace musí být podána písemně do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy závada byla nebo měla být zjištěna. Reklamační žádost musí obsahovat jméno majitele, jeho adresu a telefonní číslo, doklad o nákupu a datum nákupu, povahu závady a datum, kdy byla poprvé zjištěna. Výrobek lze také zaslat běžnou poštou do prodejny, kde bylo zboží zakoupeno.

O schválení vrácení zboží rozhodne společnost Fiskars výhradně dle svého uvážení. Pokud bude vrácení schváleno, výrobek bude dle výhradního uvážení společnosti Fiskars opraven nebo vyměněn za podobný. V případě modelu, který se již nevyrábí, bude vadné zboží vyměněno za nejbližší podobný model z aktuálního výrobního programu.

Společnost Fiskars neodpovídá za náhodné, nepřímé, zvláštní ani následné škody, mimo jiné včetně škody nebo ztráty užívání libovolného zařízení, ztráty prodeje nebo zisků nebo opožděného plnění či neplnění této záruční povinnosti.

Výrobce poskytuje tuto záruku jako doplňkovou záruku k zárukám poskytovaným prodejcem, na které nemá žádný vliv. Dále tato záruka neomezuje ani nenahrazuje zákonné záruky, na které může mít zákazník nárok podle národních právních předpisů.

Výměnou ani opravou výrobku nedochází k prodloužení lhůty původní záruky.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland