Prořezávání ovocných stromů

Cílem prořezávání větví ovocných stromů je zlepšit kvalitu plodů.

Prořezávání ovocných stromů

Cílem prořezávání větví ovocných stromů je zlepšit kvalitu plodů.

Kdy prořezávat jabloně

Stromy je třeba prořezávat časně zjara, v březnu nebo dubnu, dokud nejsou pupeny ještě otevřené. Stromy neprořezávejte za mrazivého počasí, protože se snadno lámou. Pokud od posledního prořezávání uplynulo několik let, rozložte prořezávání postupně na více roků.

Proč byste měli prořezávat jabloně

Jabloně prořezáváme proto, abychom podpořili růst silných větví a zapěstovali vzdušnou korunyu Když ke zrajícím plodům proniká dostatek slunečního světla, odojde k omezení vzniku houbových onemocnění . Prořezáváním také udržujeme jabloň ve správné výšce videální pro sběr jablek.

Proč byste měli prořezávat jabloně

Jak prořezávat jabloně

Pokud větve ovocných stromů svírají s kmenem ostrý úhel, může snadno dojít k jejich prasknutí při zatížení zrajícími plody. U jabloní je ideální úhel mezi větví a kmenem přibližně 90 stupňů. U jabloní je častou chybou zanechání pahýlů větví, větve by správně měly být vždy odstraněny až u kmene.

Upozorňujeme! Tyto pokyny pro prořezávání platí také pro hrušně.

Jak prořezávat jabloně

Co byste měli z jabloně odstraňovat na jaře:

  • suché, nemocné a poškozené větve
  • větve rostoucí směrem do koruny
  • přehoustlý obrost větví
  • větve svírající s kmenem ostrý úhel
  • vlky rostoucí ze stromu i kořenů.

Co byste měli z jabloně odstraňovat na jaře:

Kdy prořezávat švestky a třešně

Třešně a švestky je třeba prořezávat po sklizni. Při řezu na jaře u třešní a švestek silně proudí míza, proto je nutné prořezávatání po sklizni. Tenké větve je možné prořezávat i na podzim.

Jak prořezávat švestky a třešně

Švestky a třešně potřebují prořezávat méně než jádroviny. Suché a poškozené větve se odstraňují podle potřeby. Korunu se vyplatí prosvětlit, k plodům se tak dostane lépe světlo. Plody tak plně dozrají a jsou větší. Vlky rostoucí v blízkosti stromu ze země je třeba odstraňovat průběžně.

Jak prořezávat švestky a třešně

Jak je to s výsadbou nového ovocného stromu?

Zde se provádí pouze formovací řez a to po dobu prvních tří let , tím je zachována rovnováha mezi kořeny a větvemi. Pomáhá tvarovat budoucí siluetu stromu. Odstranění některých větví je ve prospěch kosterních větví. Tak strom získá požadovaný tvar. Týká se to hlavně ovocných stromů, jako jsou třešně, jabloně, hrušně, švestky, meruňky a mandloně.

První rok: Odřízněte hlavní kmínek 70–90 cm od země a ponechte pouze tři očka. Z nich vyrostou tři kosterní větve.

Druhý rok: Nejprve odstraňte všechny boční větve na kmeni, které rostou pod úrovní kosterních větví (tří hlavních větví z předchozího roku). Pak kosterní větve zakraťte na délku přibližně 30 cm. Řez veďte nad vnějším pupenem, aby nové větve rostly směrem ven z koruny. Strom se bude nadále větvit, až vytvoří šest kosterních větví.

Třetí rok: Vyrostlo již šest kosterních větví, které po celé své délce vytvořily nové druhotné větve. Na každé kosterní větvi ponechte jen čtyři horní větve a zastřihněte je na délku 25–30 cm. Na konci těchto tří let získáte konečný tvar koruny, díky němuž je strom schopný vyplodit dostatek ovoce.

The first year
Zobrazit všechny