Podmínky záruky nůžek řady PowerGear™ X

Podmínky záruky nůžek řady PowerGear™ X

Řada Fiskars PowerGear™ X byla vytvořena za pomoci pokročilé technické výroby a materiálů. Naše produkty jsou testovány a při aktivitách v prostředí, pro které byly vyrobeny si vedou výborně. Někdy se však i veškerou opatrnost mohou při výrobě přihodit chyby. Abychom našim zákazníkům zajistili tu nejlepší možnou zkušenost s používáním, nabízíme mezinárodně 25letou záruku na všechny výrobní chyby řady Fiskars PowerGear™ X.

Tato záruka je platná výhradně na území Evropské Unie, Austrálie, Běloruska, Kazachstánu, Norska, Nového Zélandu, Švýcarska, Turecka a Ukrajiny.

Záruka je platná za následujících podmínek:

Záruka se nevztahuje na produkty používány k účelům, jiným než k těm pro které byly vytvořeny a pokud jsou produkty používány komerčně / k profesionální práci a pronajímání.

Záruka se nevztahuje na produkty, které byly podrobeny opravám, či pokusům o opravy neautorizovanými společností Fiskars.

Záruka se nevztahuje na poškození důsledkem:

Nedbalosti, nebo úpravy produktů

Nehody

Ztráty produktů

Neinformování prodejce / společnosti Fiskars v rozhodném období od vzniku poškození; 

Poškození produktů v důsledku použití pro účely jiné, než ty pro které byly produkty vytvořeny, či zneužívání produktů;

Poškození běžným používáním v průběhu času;

Extrémních teplot; horka; ohně; stálého tepla nad 40 stupňů celsia, či pod -30 stupňů celsia

Nedodržení vhodné péče o produkty, jako je čištění po použití a skladování mimo vliv počasí a přímého slunce

Používání nevhodných čistících metod a přípravků; jako jsou kyseliny a ředidla

Poškození způsobených povětrnostními podmínkami; jako je koroze a změna barvy.

Záruka se nevztahuje na používání produktů v obzvlášť agresivních, či korozivních klimatech, jako na otevřeném moři, v industriálních podmínkách, pokud jsou v neustálém kontaktu s vodou, chemikáliemi, popelem, cementem, nebo prachem

Pokud naleznete chybu ve zpracování, či materiálech použitých na vašich produktech z řada Fiskars PowerGear™ X, vraťte a reklamujte produkt v prodejně, kde jste jej koupili. Požadavky na reklamaci musí být písemně podány do třiceti (30) dnů od chvíle, kdy jste chybu objevili. Reklamace musí obsahovat jméno majitele, jeho adresu a telefonní číslo, důkaz o koupi a datum koupě, podstata chyby a kdy byla chyba objevena. Produkt je možné do prodejny vrátit i využitím běžné poštovní služby.

Uznání vrácení produktu je rozhodnutím společnost Fiskars. Pokud bude vrácení produktu uznáno, bude produkt opraven, či nahrazen podobným produktem dle rozhodnutí společnosti Fiskars. Pokud půjde o model, jehož produkce byla přerušena, bude poškozený produkt nahrazen modelem ze současné produkce, který je mu nejvíce podobný.

Společnost Fiskars nezodpovídá za náhodné, nepřímé, neobvyklé, nebo následné škody, mimo jiné včetně poškození, ztráty možnosti použití jakéhokoliv vybavení, ztrátu prodejů či zisků, nebo zpoždění či neplnění této záruční povinnosti.

Tato Záruka je poskytnuta výrobcem a je dodatkem k; nemá vliv na záruky poskytnuté prodejcem, ani nijak neomezuje a nenahrazuje záruky, na které má Zákazník nárok na základě státní legislativy.

Nahrazení, či oprava produktu neprodlužuje dobu původní Záruky.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland