Nové

Sada pro oscilující zavlažovače

Položka #: 1072123
 • Oscilující zavla_ova_ Fiskars X-Series™, velikost S-L umo__uje nejvy__í úrove_ nastavení pro optimální vyu_ití vody
 • Ideální pro rovnom_rné a p_esné zavla_ování zahrad a trávník_ velikosti S a_ L. Nastavte pokrytí vodou tak, aby nedocházelo k zalévání chodník_, zdí a dal_ích míst.
 • Intuitivní, ovládací prvky s neklouzav_m povrchem umo__ují nastavit _í_ku, vzdálenost a sm_r zavla_ování
 • Plynule nastaviteln_ pr_tok pro plnou kontrolu zavla_ování
 • Mimo_ádn_ velk_ nerezov_ filtr zabra_uje vniknutí ne_istot do zavla_ova_e, pro vy_i_t_ní jej jednodu_e vyjm_te a propláchn_te
 • M_kké post_ikovací trysky se snadno _istí a p_ilo_en_ nástroj na _i_t_ní trysek vám pom__e okam_it_ vy_istit ucpané místo
 • Odnímateln_ koncov_ uzáv_r na zavla_ova_i umo__uje snadné propláchnutí 
 • Odolná kovová základna zaji__uje stabilitu
 • Oto_ná noha s integrovan_m otvorem pro zav__ení umo__uje snadné a kompaktní skladování 
 • Odoln_ proti mrazu po vypu_t_ní
 • Univerzální p_ipojení je kompatibilní s ostatními zna_kami
 • Pokrytí max. 16 m - 21 m (340 m_)

Zavlažovače Fiskars jsou navrženy pro dlouhodobý výkon a sada pro údržbu oscilujících zavlažovačů pomáhá, aby fungovaly jako nové. Sada obsahuje náhradní nástroj na čištění trysek a náhradní filtr, které jsou kompatibilní s oscilačními zavlažovači Fiskars X-Series S-L a S-M a oscilačními zavlažovači Fiskars Comfort S-L a S-M. Náhradní nástroj na čištění trysek odstraňuje nečistoty a vodní kámen z ucpaných trysek a pro větší pohodlí je vložený v koncovém uzávěru zavlažovače. Filtr odolný proti korozi zabraňuje vniknutí nečistot do trubice zavlažovače a je nasazený pod šroubením konektoru vodní přípojky. Pro modely č. 1070831, 1070832, 1070833, 1070834.

Katalogové číslo výrobku
1072123
Mezinárodní číslo obchodní položky (EAN)
6411501512970